Please wait while loading areas...
Title
Area
Address
Phone No
Dr Mahmood Hussain Rehmani
The Mall
LG 10A, Som Dutt Plaza, The Mall, Kanpur
05122542208
Contact Me
Dr SS Hussain
Main Road
10/45, Khalasi Line, Main Road, Kanpur
05122290033
Contact Me
Dr Ashok Yadav
Shiwala
144/3, Mishra Market, Near Shiwala, Kanpur
09450129413
Contact Me
Dr Ashok Trivedi
Civil Lines
5/228, Near Back of Hotel Land Mark, Civil Lines, Kanpur
05122303141
9451219234
Contact Me
Doctors Homeopathic, Homeopathic Medicines, Dr Ashok Trivedi
Dr Ashok Kumar Yadav
Govind Nagar
H No 126/64, Block-I, Govind Nagar, Kanpur
05122613514
9450136416
Contact Me
Doctors Homeopathic, Homeopathic Medicines, Dr Ashok Kumar Yadav
Dr Ashok Kumar Srivastava
Swaroop Nagar
23/5, Vishnupuri Colony, Near Swaroop Nagar, Kanpur
05122562642
9336147486
Contact Me
Dr Ashok Kumar Rishishwar
Swaroop Nagar
1/122-A, Nawabganj, Near Swaroop Nagar, Kanpur
05122569093
9451878009
Contact Me
Dr Ashok Kumar Audichya
Kakadeo
17/107, N- Kakadeo, Kanpur
09839502237
Contact Me
Dr Ashish Singh
Khyora
E-1028, Avas Vikas-3, Kalyanpur, Near Khyora, Kanpur
05122514145
Contact Me
Dr Ashish Agarwal
Khyora
144-145, Ganesh Shankar Vidhyarthi Nagar, Panki, Near Khyora, Kanpur
Contact Me
Dr Asha Sachan
Govind Nagar
Sec-K, P No-1, WBC, Barra, Govind Nagar, Kanpur
05122689021
Contact Me
Dr Arun Kumar Srivastava
Canal Road
M 437, Meerpur Cantt, Near Canal Road, Kanpur
05122321481
Contact Me
Dr Anil Kumar Vidyarthi
Shiwala
38/24, Prayag Narain, Near Singh Ata Chakki, Shiwala, Kanpur
05123252280
9935118574
Contact Me
Dr Anil Kumar Dixit
Harsh Nagar
111/247, Harsh Nagar, Kanpur
09415726775
Contact Me
Dr Anand Pandey
Saket Nagar
Bhagwati Bhawan, 127/492, W-1, Saket Nagar, Kanpur
05123264594
9336229855
Contact Me
Dr Amita Singh
Naubasta
1015, W-2, Basant Vihar, Naubasta, Kanpur
05122632053
9415484188
Contact Me
Dr Amit Kumar Saxena
Yashoda Nagar
128/139, Y-1, Shankaracharya Nagar, Near Yashoda Nagar, Kanpur
09305092764
Contact Me
Dr Akshay Kumar Tiwari
Transport Nagar
Pathamai Gali, New Colony, Rura, Near Transport Nagar, Kanpur
05122284487
9336216619
Contact Me
Dr Akhilesh Kumar Mishra
Swaroop Nagar
C-10, LLR Hospital Campus, Near Swaroop Nagar, Kanpur
05122552413
9450332733
Contact Me
Dr Ajay Kumar Katiyar
Swaroop Nagar
112/166 - D, Arya Nagar, Near Swaroop Nagar, Kanpur
05122541306
Contact Me
 1   2